top of page
עבודות אוריין ליפשיץ

הצגה שובבה על העולם המסתורי והססגוני של חיי החרקים. בהצגה פוגשים פקעת חסר סבלנות שמחכה כבר להפוך למשהו מדהים, חיפושיות נמרצות שרודפות אחרי כדורי זבל ריחניים, זחלת שאוהבת לזלול וטפיל רעב שנדבק לכל. 

קראו עוד

A mischievous play about the mysterious and colorful world of insects. The play hosts an impatient chrysalis that cannot wait to become something incredible; vigorous beetles that chase fragrant balls of manure; a caterpillar that loves eating; and a hungry parasite that clings to everyone.

Read more

4Z0A3865.JPG
קצף ורוד הצגה עיבוד למרפסת מאת ז׳אן ז׳נה

שורת גברים עוברת בין רגליה של נערה, גנבת מוליכה שופט הזוחל אחריה על ארבע, גנרל מחכה בקוצר רוח לסוסה שלו, סרסור נובח ככלב עבור לקוח המעריץ את גופו...

קראו עוד

A row of men passes through the legs of an adolescent girl; a thief leads a judge who follows her crawling on fours; a general impatiently waits for his mare...

Read more

אל חדרו של במאי המתכנן להעלות את ההצגה ״רומיאו ויוליה״ פורץ קהל הדורש ממנו ליצור תיאטרון החושף את המקומות הנסתרים והחשוכים. כמו בתוך חלום...

קראו עוד

The audience bursts into the room of a theatre director who plans to stage "Romeo and Juliet" and demands him to create a theatre that exposes all the dark and hidden places. Like in a dream...   

Read More

שיר שנועד לקריאות בוז הצגה עיבוד למחזה הקהל מאת לורקה
פעולה אנושה הצגה בעקבות מחזה ברכט

מר שמיט טוען שהוא חיוור ורגלו כואבת. שני ליצנים מציעים לו להיפטר מהכאב באמצעות חיתוך הרגל. כשהכאב לא מרפה, מנסרים הליצנים את איבריו של מר שמיט בזה אחר זה... 

קראו עוד

Mr. Schmitt claims that he is pale and this leg hurts. Two clowns offer him to get rid of the pain by cutting the leg off. When the pain persists, the clowns saw Mr. Schmitt's limbs one by one...

Read more

אבא אובו רוצח את המלך בעצת אמא אובו, ומשתלט על הממלכה. אובו המלך המונע על ידי דחפים נטולי רסן צובר כוח ופוגע בכל מי שעומד בדרכו. מולו מתמודד הנסיך בוגרלס...

קראו עוד

Papa Ubu murders the king by the advice of Mama Ubu, and usurps the throne. King Ubu, who is driven by unchecked urges, gathers more and...

Read More

אובו המלך

דוד מנצל את סמכותו ובוחר בבת שבע ללא הסכמתה, כשבת שבע נכנסת להריון, דוד עושה הכל על מנת להסתיר את העוולה וגורם לאוריה להיהרג בשדה הקרב...

קראו עוד

David abuses his authority and chooses Bathsheba without her consent. When Bathsheba discovers she’s pregnant, David does everything in order to hide the injustice and causes Uriah to get...

Read More

המלאכים, המובילים את העלילה, מודיעים לשאול כי בגלל שהוא קיבל החלטה שגויה, עליו לפנות את הבמה ולהעביר בקרוב את תפקידו למלך חדש. הם מגישים לו מסכה עצובה ופוקדים עליו להפוך למלך עצוב...

קראו עוד

The angels, who lead the play, inform Saul that due to a wrong decision he made, he is soon to leave the stage and transfer his role to a new king...

Read More

שאול המלך והמסכה הצגת ילדים על שאול המלך
אגדות הלבנה סדרת הצגות ילדים בבית אבי חי

כל ערב בדיוק באותה השעה סה והר, פועלי הירח, מגלגלים את הירח ותולים אותו על הוו באמצע השמיים. בכל ערב הירח המתגלגל מופיע עם סיפור חדש המתאים לחודש ולעונה...

קראו עוד

Every evening, exactly at the same hour, Sa and Har, the Hangers of the Moon, roll in the moon and  hand it on a hook in the middle of the sky. Every evening, the rolling moon...

Read more

הקרקס הנודד של סרח הזקנה מציג מחדש את סיפור יציאת מצרים. נחשון הפעלולן משחזר את רגע השיא- הקפיצה לים, החרטום מציג קסמים המתחרים בניסים, והליצנים דתן ואבירם מופיעים בקטעי ליצנות משולבים בתלונות והשמצות...

קראו עוד

Old Serah's Wandering Circus presents the Exodus. Nahshon the stuntman recreates the jump into the sea, the Egyptian sorcerer presents magic tricks that rival those of Moses...

Read more

כדי להאמין בשלום ולפעול למען השלום, על שלמה המלך להיאבק לא רק באויב הגדול- אשמדאי, אלא גם בהרגל, בשגרה ובחוסר האמונה של אנשי העיר...

קראו עוד

In order to achieve peace, King Solomon needs to fight not only his greatest enemy - Ashmedai - but also habit, routine, and lack of faith of the people of Jerusalem...

Read more

לפי המסורת שהועברה בקרב העורבים, העורב הוא הגיבור האמיתי של הסיפור. כשנוח, ממציאן בעל שם עולמי אשר אינו מחבב חיות מקבל את ההודעה על המבול, הוא ממציא את רעיון התיבה, אך הוא אינו...

קראו עוד

According to a tradition that was passed among the ravens, the raven is the true hero of the story of the Flood. When Noah, and world-renowned inventor who does not like animals...

Read more

על סף המוות נערה חולה נפרדת מליצנית רפואית, שליוותה אותה בזמן מחלתה.

קראו עוד

On the brink of death, an ill girl says farewell to the hospital clown that accompanied her during her disease.

Read more

bottom of page